MA 743 3
MA 743 CO
MA 743 3
MA 743 2
MA 743 1

MA743

A classic, high quality magnetic clip-on.

Color 1: Black / Black polarized lenses.

Color 2: Brown/ Black polarized lenses.

Color 3: Grey / Black polarized lenses.

Size: 55 – 17 – 145

Categories: , .