MA 630 – 2
MA 630 – 1
MA 630 – 2
MA 630 – 3
MA 630 – 4
MA 630 – f

MA630

Categories: , .

Product Description

A classic, high quality elegant magnetic clip-on.

Color 1: Black / Grey polarized lenses.

Color 2: Brown / Grey polarized lenses.

Color 3: Red / Grey polarized lenses.

Color 4: Grey / Grey polarized lenses.

Size: 53 – 17 – 140