MA 631 – 3
MA 631 – 1
MA 631 – 2
MA 631 – 3
MA 631 – 4
MA 631 – f

MA631

Categories: , .

Product Description

A classic, high quality magnetic clip-on.

Color 1: Black / Grey polarized lenses.

Color 2: Blue Transparent / Grey polarized lenses.

Color 3: Rose Transparent/ Grey polarized lenses.

Color 4: Grey Transparent/ Grey polarized lenses.

Size: 55 – 19 – 145